Privacy

Privacybeleid (GDPR/AVG)

Dit is het privacybeleid van

Thuisfornuis

Geoffrey Brebels

Heerstraat 51

3670 Meeuwen-Gruitrode

Ond.nr. 0884.341.179

(hierna "Thuisfornuis" genoemd)Thuisfornuis verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op 0477/300444 of  geoffrey@thuisfornuis.com


Verwerkingsdoeleinden

Thuisfornuis  verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, etc.) . Enkel indien u zich expliciet inschrijft voor onze nieuwsbrief, zult u gepersonaliseerde reclame van Thuisfornuis ontvangen. U kunt zich ten alle tijde uitschrijven door de link in de mail te volgen of door een mail naar geoffrey@thuisfornuis.com.


Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting) en (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Welke gegevens worden verwerkt ?

Thuisfornuis verwerkt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres en eventueel BTW-nummer en firmanaam, alsmede order- en betalingshistorieken.


Overmaken aan derden

De persoonsgegevens van de klant worden nooit zomaar aan derden overgemaakt, tenzij dit noodzakelijk zou zijn om bijvoorbeeld een levering door derden te laten uitvoeren.


Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).


Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking  betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: geoffrey@thuisfornuis.com


Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Daartoe volstaat een mailtje naar geoffrey@thuisfornuis.com.


Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).